Nők nemzetközi összefogása a békéért a NATO ellen

Világméretű összefogási hullám szerveződik a nők körében a leszerelési tárgyalások megújításáért (visszatérés a Helsinki folyamathoz), a válságok, konfliktusok „tárgyalásos úton történő megoldása” kultúra elterjesztéséért, a leszerelés gyakorlati megvalósításáért, megkezdésére.

A nők a világ különböző tájairól felhívják a figyelmet az eszement militarizmus újraéledése és erőltetése folyamatokra. Hangot adnak ezen veszélyek beláthatatlan következményeire. (1947-es egyezmények felfüggesztése, hatályon kívül helyezése).

A NATO „Új Stratégiai Koncepciója” (Madrid 2022, Vilnius 2023) tettestársként be akarja vonni a nőket a patriarchális háborúzás folyamatába, magas pozíciókban a nőket a döntéshozatalba.

Ez a nők egyenjogusági küzdelmeinek lenullázását, totális, aljas szándékú félreértelmezését jelenti, mely szándékon átlátunk és tiltakozunk ellene.

Közös nyilatkozat

Mi, a világ minden táján élő nők szeretjük a bolygónkat. Nagyra becsüljük az ENSZ Alapokmánya és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata által is rögzített egyetemes elveket az egyenlőségről, az igazságosságról, a békéről. Harcolunk a nők és a népek jogainak megerősítéséért, az erőszak, a kizsákmányolás és a megkülönböztetés minden formája ellen.

Évtizedek óta küzdünk a globális béke, a háborút megszüntető új világrend megteremtéséért.Felismertük a kapitalizmus szerepét a militarizmus és a háborúk szításában és új, nem militarizált biztonságot akarunk, amely garantálni tudja a bolygó jelenlegi és jövőbeli nemzedékeinek életfeltételeit és egészségét, egyszóval Földünk jövőjét.

Béketörekvéseinket ma a fegyverkezési verseny terjedése, a nukleáris háború veszélyének réme, a katonai szövetségek megerősödése és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása fenyegeti. Mindez katasztrófába sodorhatja az emberiséget. A NATO 1991 óta hozott döntései nagymértékben felelősek az erősödő globális konfrontációért. E politikai folyamat legújabb állomása az úgynevezett Új Stratégiai Koncepció, amelyről a NATO legutóbbi csúcstalálkozóján állapodtak meg az államfők Madridban, 2022-ben.

Az Új Stratégiai Koncepció továbbra is olyan szerepeket és feladatokat határoz meg, amelyek messze túlmutatnak a NATO eredeti „védelmi” céljain, átvesz az ENSZ kizárólagos hatáskörébe tartozó funkciókat és feladatokat. A mind globálisabbá váló NATO, amely a „Nyugat” gazdag országainak érdekeit tartja szem előtt, tevékenységét kiterjesztette a Csendes-óceánra is. Ez „civilizációs modell” messze túlterjeszkedik az eredeti szerződés szerinti euro-atlanti térségen. Az Új Stratégiai Koncepció teljes mértékben ellentétes Helsinki szellemével, amely az államok közötti békés együttműködésen alapult, és elutasította a megfélemlítést, az erő alkalmazását.

A NATO offenzívájának ilyen átalakítása szöges ellentétben áll számos NATO-tagállam alkotmányos elveivel. Ezt az átalakítást gyakran a nemzeti parlamentek hozzájárulása nélkül hagyják jóvá, és szemben áll a NATO-országok lakosságának nyilvánvaló békevágyával is.

Míg sokan súlyos megélhetési válsággal küzdenek, a NATO arra kötelezi a kormányokat, hogy katonai kiadásaikat a GDP 2 %-át is meghaladó mértékig növeljék, mivel céljuk a folyamatban lévő őrült újrafegyverkezés. Ez gyakran együtt jár az erősödő tekintélyelvűséggel, a neofasizmus, a nacionalizmus, az idegengyűlölet és a szexista ideológiák újbóli megjelenésével, amit az egyre militarizáltabb kultúra is ösztönöz.

A NATO államfőinek következő csúcstalálkozója július 11−12-én lesz Litvániában, Vilniusban. Továbbfejlesztik az Új Stratégiai Koncepciót , követelni fogják a katonai kiadások további növelését is; ezek a tervek növelik a globális veszélyt. Közpénzekből ymilliárd eurós speciális befektetési alapot hoznak létre támogatva a start-up vállalkozásokat és a technológiai megújulást. Nyíltan ösztönözni fogják a fiatalok tudományos oktatásának és képzésének összekapcsolását a katonai kutatással, a technológiai fejlesztéseknél.

A vilniusi csúcstalálkozón új, „nemek közötti egyenlőség”szellemében ösztönzik a nők magas pozíciókba kerülését a NATO-ban.

A béke női követeiként elutasítjuk a NATO-t és annak világunkról alkotott nézeteit, mely instabilitást hoz létre, súlyosbítja a nemzetközi konfliktusokat. E nézetek összeegyeztethetetlenek a mi alapelvünkkel, a világról való gondoskodás elvével, amit világszerte igyekszünk terjeszteni, elfogadtatni.

A gyarmatosítás és az imperializmus ideje lejárt. Vége a Nyugat egypólusú dominanciájának és „erkölcsi felsőbbrendűségének”. Ma új, többpólusú, közös döntéseken, a társadalmi és környezeti igazságosságon, az erőforrások és technológiák megosztásán, a katonai arzenál teljes leszerelésén alapuló világrendet üdvözlünk. Mi, nők ugyanezt mondtuk tavaly a madridi béke-csúcstalálkozón, s ezt fogjuk megerősíteni a 2023-as vilniusi NATO-csúcstalálkozó alkalmával is.

Mit akarunk?

Brüsszelben, a NATO-központ székhelyén kimondjuk az alábbiakat.

-NEM a globális NATO-ra, NEMET a mindinkább militarizálódó katonai tömbökre,

-NEMET a háborúra mint a nemzetközi viták rendezési módjára.

-NEMET a tudományos kutatás militarizálására. A fiatal generációknak joguk van a népek és államok közötti békés egymás mellett élést ösztönző világi és demokratikus oktatáshoz.

-NEMET mondunk a nők bevonására a patriarchális háborús tervekbe.

-NEMET a NATO-n belül a „gender-szemléletre”, a „nemek közötti egyenlőség” torz értelmezésére. A nők vezető pozícióba helyezése, a háborúkat folytató militarista szervezetben, semmit nem ad a nők egyenjogúsági törekvéseinek megvalósításához.Nem ad semmit a nők szabadságért folytatott küzdelmeinek alapját képező, az egyenlőség, az igazságosság és a béke elveinek előmozdítására tett eddigi erőfeszítéseikhez.

-IGENT mondunk viszont az ENSZ 1325-ös határozatának tiszteletben tartására, hiteles útmutatásaira, a nők bevonására a béketárgyalásokba és a békefolyamatokba.

Tervezzük, hogy minderről beszélünk Brüsszelben. Nyílt vitát rendezünk 2023. július 7-én és 8-án. Hívjuk a nőket a világ minden tájáról, csatlakozzanak hozzánk a NATO-országokból és azon kívülről is. Szeretettel várjuk mindazokat, akik egyetértenek ezen célokkal, szólaljanak fel a békéért, az életért és a nők felszabadításáért!

2023. május 31.

ELSŐ ALÁÍRÓK

AFGANISZTÁN

Malalai Joya: Volt parlamenti képviselő, író, nőjogi és emberi jogi aktivista.

ARGENTÍNA

María de los Ángeles Pagano – WILPF Argentína

AUSZTRÁLIA

Annette Brownlie – IPAN (Független Békés Ausztrália Hálózat) elnöke, Dragana Zivancevic – Raising Peace Network, Maggie Galley, Pax Christi Ausztrália, Catriona Devlin – Pax Christi Victoria,

BELGIUM

Carla Goffi – Mouvement Chrétien pour la Paix Bruxelles, Emmelien Lievens – Vrede vzw, No To Nato No to War nemzetközi hálózat, Ria Verjauw- hosszú távú békeaktivista – a békéért és leszerelésért kampányoló, Paula Polanco, intal elnöke – Belgium, Annemarie Gielen – Pax Christi Flandria, Stephanie Demblon – Agir pour la Paix, Ria Convents – Women in Black, Leuven.

BULGÁRIA

Daniela Penkova – Dokumentalni Alapítvány

KAMERUN

Cyrille Rolande Bechon – Nouveaux Droits de l’Homme Kamerun, az IPB Tanácsának tagja.

KANADA

Tamara Lorincz – Nők a Békéért Kanadai Hangja, WILPF-Kanada, Marie Boti – Alliance internationale des femmes (IWA), Femmes de diverses origines-Women of Diverse Origins (FDO-WDO), Cymry Gomery – Montréal for a World BEYOND War Montréal koordinátor, Alley McDonald – Nők a Békéért Kanadai Hangja, Esther Fyk – WILPF-tag.

COSTA RICA

Ann Marie Saidy – Hálózat a Palesztinával való szolidaritásért, Isabel MacDonald –

CIPRUS

Skevi Koukouma – a POGO Női Mozgalom főtitkára.

DÁNIA

Boligaktionen (szociális lakhatás, NATO-ellenes békekampány stb.) – Irrenne Peier és Kai Jensen, Inger V. Johansen – az Enhedslisten/Red-Green Alliance Női Bizottságának tagja, Dánia, Bodil Heino.

FINNORSZÁG

Merikukka Kiviharju – Művészek a békéért/PAND, Ulla Klötzer – Nők a békéért, Lea Launokari – Nők a békéért, Tiina Sandberg – aktív szakszervezeti aktivista, EU-Parlament Baloldali Képviselőcsoport/GUE/NGL kapcsolatok, Liisa Taskinen – orvos, nyugdíjas, EL Béke Munkacsoport.

FRANCIAORSZÁG

Lisa Silvestre – pedagógus és békeaktivista, Mouvement de la Paix , ECOSOC képviselő az ENSZ genfi székházában, Arlette Azan-Zielinski, a Mouvement de la paix de France tagja és Villejuif városának korábbi választott küldöttje az AFCDRP (Polgármesterek a békéért Franciaországban), membre du Mouvement de la paix de France et ancienne élue déléguée à l’ AFCDRP pour Villejuif, Edith Boulanger, Universitaire et Membre du Mouvement de la Paix,

Carmen Marhuenda, Mouvement de la Paix, Michèle Olivain – coprésidente d’Enseignants pour la paix, association membre de l’AIEP/IAEP Association internationale des éducateurs à la paix, Arlette Cavillon – Membre du Bureau national, présidente du comité rhodanien du Mouvement de la Paix, Marion Bourdain – membre du comité de Rennes du Mouvement de la Paix, Marlène Tuininga – WILPF.

NÉMETORSZÁG

Kristine Karch – Nem a háborúra – Nem a NATO-nak hálózat, Franziska Kleiner – a Nemzetközi Népi Gyűlés Európai Titkársága, Margot Müller – Bundessprecherin der Feministischen Partei DIE FRAUEN, Christa Winter – Sprecherin vom Marburger Bündnis: „Nein zum Krieg! „, Karen Genn – Gabriele Woywode – aktiv im Freiburger Friedensforum, Doris Wünschmann – aktiv in der Gruppe „Frieden und Diplomatie”, Sigrid Schellhaas – Frauenwelten e.V, Wiesbaden – Iris Borchhardt – Frauenwelten e.V, Wiesbaden, Uta Pfefferle – Friedensarbeiterin im Freiburger Friedensforum und im Netzwerk Friedenssteuer e.V., Jutta Kausch – Schauspielerin, Elfi Padovan – Münchner Friedensbündnis és Women in Black Munic, Rita-Sybille Heinrich – Mitglied des Sprecherrates des Karl-Liebknecht-Kreises Brandenburg in der LINKEn, Mitglied der Ukraineinitiative-Die Waffen nieder, Magret Bonin – „Wir sprechen die Sprache der UNO…”, Irmgard Busemann – aktiv in der Gruppe Frauen in Schwarz (nők feketében) Hamburg, Inge Höger – ex MdB THE LEFT, Christiane Reymann – kiadó, békeaktivista, Tanja Stopper – Tag der Gruppe „Diplomatie statt Waffen”, Sima Kassaie-van Ooyen – szociológus, író, békeaktivista, a Peace and Future Organization tagja, Rebecca Griffin – publicista. 

GÖRÖGORSZÁG

Maria Arvaniti Sotiropoulou – író, a görög sajtó rovatvezetője, a „Nemzetközi Orvosok a nukleáris háború megelőzéséért” (ΙPPNW) görög tagszervezetének elnöke, az ICAN képviselője.

GUAM

Moneaka Flores – Prutehi Litekyan: Mentsük meg Ritidiant!

MAGYARORSZÁG

Zalka Vera – Magyar Szociális Fórum (HSF), ATTAC Magyarország Egyesület, Heé Veronika – Talentum Kör, Morva Judit – nyugdíjas tanárnő, Róna Judit, Horváth-Ács Katalin.

IZLAND

Anna O. Bjornsson

INDIA

Ulfat Pardesi – az IPPNW volt ISR-je, Anuradha Chenoy – professzor (nyugalmazott) és a Nemzetközi Tanulmányok Iskolájának volt dékánja, Jawaharlal Nehru Egyetem, Újdelhi. Az Orosz és Közép-ázsiai Tanulmányok Központjának korábbi elnöke és igazgatója.

ÍRORSZÁG

Evelyn Conlon – regényíró, novellaíró és antológus, Pat Murphy – filmrendező, Lelia Doolan, Margaretta D’Arcy – az Aosdana tiszteletbeli jogi doktora, Galway-i Egyetem.

OLASZORSZÁG

Lisa Clark – IPB korábbi társelnök, Beati I Costruttori di Pace/Blessed are the Peacemakers, Olasz hálózat a békéért és leszerelésért, Európa a békéért, Ada Donno – AWMR Italia – Association Women of the Mediterranean Region, Jeannie Toschi Marazzani Visconti – Comitato No Guerra No NATO Italy, Patrizia Sterpetti – WILPF Italy, Alessandra Mecozzi – International Women’s House Rome, Bruna Bianchi – retard. a velencei Ca’ Foscari Egyetem női történelem és politikai gondolkodás történetének tanára, a feminizmus és a feminista pacifizmus kutatója, Laura Marchesellli – WILPF Olaszország, Comitato fiorentino Fermiamo La Guerra, Comitato fiorentino Fermiamo La Guerra, Buna Bianchi, – a velencei Ca’ Foscari Egyetem női történelem és politikai gondolkodás történetének tanára.

HOLLANDIA

Maitet Ledesma – Nemzetközi Női Szövetség, Lineke Schakenbos,

ÚJ-ZÉLAND

Liz Remmerswaal – alelnök World BEYOND War, nemzeti koordinátor, World BEYOND War Aotearoa NZ / társelnök Pacific Peace Network / korábbi alelnök WILPF Aotearoa New Zealand, Jean Fraser, Pauline E Tangiora – a WILPF Aotearoa alelnöke, Ivanica Mary Vodanovich, Lisa Er – vállalkozó, Reihana Robinson – költő, biogazdálkodó, környezetvédelmi aktivista, békeszerető, Aotearoa/NSZ, Kate Hayward, Kirikiriroa, Aotearoa/NSZ, Vivienne Wright, Aotearoa/NSZ, Deborah Williams – kvéker, Aotearoa NZ, Adrienne Thomas – Aotearoa NZ, dr. Susan Mary Healy – Aotearoa NZ

NORVÉGIA

Ingeborg Breines – az IPB korábbi elnöke és az UNESCO igazgatója, Gitte Sætre – Antikrigs-initiativet (Háborúellenes Kezdeményezés), Åse Møller-Hansen – a WILPF norvég elnökségi tagja,

FÜLÖP-SZIGETEK

Corazon Valdez-Fabros – IPB társelnök.

OROSZORSZÁG

Oksana Chelysheva – politikai menekült, újságíró és emberi jogi aktivista, Oxfam Novib PEN-díj a szólásszabadságért – Oroszország/Finnország.

SPANYOLORSZÁG

Simonetta Costanzo Pittaluga – a NOVACT, az Erőszakmentességi Intézet (INGO) elnöke, Katalónia, Yolanda Bandrés – 4toPeace, Yolanda Mora Morera – 4toPeace, Maribel Hernández Sánchez – Alianza por el Desarme Nuclear, WILPF Spanyolország, Mari Carmen Domínguez – Frente Antiimperialista Internacionalista (Internationalista Antiimperialista Front), „Nők feketében a háború ellen – Madrid”.

DÉL-AFRIKA

Mikaela Nhondo Erskog – kutató Tricontinental Institute for Social Research, a globális déli kutatóintézetek hálózata – dél-afrikai, zimbabwei-svéd.

DÉL-KOREA

Choi Sung-hee – a Gangjeong Nemzetközi Csapat, a Gangjeong Békehálózat, a Szigetközi Szolidaritás a tengeri békéért, a Jeju-t demilitarizált béke-szigetté tevő emberek, a Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space (Globális Hálózat a fegyverek és a nukleáris erő ellen az űrben) dél-koreai tanácsadó testületének tagja.

SVÉDORSZÁG

Cecilia Bergh – az ENSZ Falun Egyesület tagja, Susanne Gerstenberg – Nők a békéért, Lena Jarlöv – Nők a békéért, My Leffler – Nők a békéért, Agneta Norberg – Globális hálózat a fegyverek ellen az űrben, Karin Utas Carlsson – Nők a békéért, Fredens Hus Göteborg (Békeház Göteborg), Charlotte Wiktorsson – Nej till Nato/No to Nato Gotland.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Kate Hudson – IPB elnökségi tag, a Campaign for Nuclear Disarmament (CND) főtitkára, Angie Zelter – Trident Ploughshares, Cambridge Women in Black – Zareen Taj, Irene Sanderson – Cumbria and Lancashire Area CND, Ann Bettys – kvéker, Janet Fenton – skót kvéker ökofeminista, a skót CND, a WILPF UK és az ENSZ Ház végrehajtó bizottságainak tagja, a skót parlament nukleáris leszereléssel foglalkozó pártközi csoportjának titkára, a Secure Scotland szervezője, Ginnie Herbert – Greenham Women Everywhere, Lynn Bliss, Camilla Saunders – zeneszerző, korábban a Women in Black/ London szervezetben tevékenykedett, Joanne Dunphy – író, Sheila MacKay – Garelich Horties Women’s Peace Group, Skócia, Margaret Ferguson Burns – Peace & Justice; Trident Ploughshares, XR Peace; Faslane Peace Camp; Skót CND; Women in Black, Edinburgh, Lesley Grahame – volt zöld párti tanácsos, Thorpe Hamlet Ward, Norwich, Nuala Young – aktív az aldermastoni női béketáborban, Rae Street – régi békeaktivista, Irene Sanderson – Cumbria és Lancashire Area CND, Jill Gough – Wales, Isabel Park – a Gareloch Horts békecsoport, a skót CND és a Skót Zöld Párt tagja,

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

George Friday – – WILPF US, Robin Lloyd – WILPF, aktivista, filmrendező, Gloria McMillan -ÍRÓ, a Balkán Béke Támogató Csoport korábbi koordinátora, a WILPF US aktív tagja, Nancy Price – WILPF US, Mary Jane Williams – író, filmrendező, számos csoportban aktív, Ann Wright – Pacific Peace Network, IPB tanácstag, Code Pink, Veterans for Peace, Alice Slater – a World BEYOND War és a Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space igazgatósági tagja, a Nuclear Age Peace Foundation ENSZ nem kormányzati szervezet képviselője, az Abolition 2000 globális tanácsának és a Nuclear Ban-US tanácsadó testületének tagja, Paki Wieland – CODEPINK és Massachusetts Peace Action, Jodie Evans – a CODEPINK társalapítója: Nők a békéért, Theresa El-Amin – a Southern Anti-Racism Network igazgatótanácsának elnöke, Medea Benjamin, a CODEPINK: Nők a békéért társalapítója, Pippa Bartolotti (UK) – United National Anti-war Coalition (UNAC), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), U. S. Section, HAYAT IMAM – Dorchester, People for Peace, Massachusetts, Anna Gyorgy, aktív a Traprock Center for Peace and Justice (Western Massachusetts), Kristin Dooley – igazgató, Women Against Military Madness, Suzanne R Carlson — Traprock Center for Peace and Justice, Merriam Ansara – Western Mass Code Pink and Massachusetts Peace Action, Emily Greene – Old Lesbians Organizing for Change in Western Massachusetts, Pat Westwater-Jong – MAPA, Massachusetts Peace Action, munkacsoportok tagja, Virginia Pratt, – Boston MA, WILPF Boston, Linda Davis – MA PEACE ACTION, PROGRESSIVE NEEDHAM, Linda Brion-Meisels – Massachusetts Peace Action, Natalia Burdyńska-Schuurman – Program Coordinator, Alliance for Global Justice, Eleanor Duckworth – Professor of Education, Emerita, Harvard University, Eva S. Moseley – (a női történeti könyvtár nyugalmazott kurátora), a Massachusetts Peace Action volt elnökségi tagja, Sunny Robinson – RN, Gloucester, MA, Mass Peace Action, Medea Benjamin – CODEPINK,

Kate Stevens tiszteletes, Diana Barlow – Watertown Citizens for Peace Justice, Jacqueline Gross – Watertown Citizens for Peace, Justice, and the Environment, Susan Mirsky – Massachusetts Peace Action, Suzanne Cooper – MAPA (Massachusetts Peace Action), Friends Meeting at Cambridge (Quakers), Margaret Jeanne Trubek – Massachusetts Peace Action, Claire Gosselin – a Massachusetts Peace Action aktív tagja, Ellen Mass – aktív tagja a WILPF Boston, Susan Nye – Watertown Citizens for Peace Justice and the Environment.

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

Kathy Kelly – elnökségi elnök, World BEYOND War, társkoordinátor, Ban Killer Drones and Merchants of Death War Crimes Tribunal, World March of Women, „No to war – NO to NATO” nemzetközi hálózat – társelnök Kristine Karch, Koohan Paik-Mander- World BEYOND War, Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük